Onze buurt

 

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de
  regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven
- Mee blijven doen

- Meedoen
- Initiatief nemen

- Ontwikkelen
- Klant

Rol gemeente

- Regelen
- Betalen
- Veel bemoeienis

- Afnemende betrokkenheid
- Minder regels, meer  
  stimuleren

- Loslaten
- Samenwerken
- Diensten verlenen

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Wat willen we bereiken?

In onze buurt is iedereen, zo ver als mogelijk, lichamelijk, geestelijk en sociaal gezond.

Ik voel me veilig in mijn buurt. Inwoners en ondernemers werken samen met de gemeente, politie en andere (zorg)instanties om dat zo te houden.

In onze buurt is het prettig verblijven.

We willen een duurzamere gemeente zijn.

Wat gaat het kosten?

bedragen x € 1.000

Rekening 2015Raming 2016Raming 2017Raming 2018Raming 2019Raming 2020
Lasten-22.252-23.556-19.359-19.296-19.452-19.656
Beheer overige gebouwen en gronden-206-233-118-118-118-118
Overige gebouwen&gronden/Alg.-206-233-118-118-118-118
Brandweer-1.995-2.018-2.008-2.012-2.015-2.019
Brandweer/Regionale Brandweer-1.995-2.018-2.008-2.012-2.015-2.019
Crisisbeheersing-108-123-37-37-37-37
Crisisbeheersing/Rampenplan-108-123-37-37-37-37
Beschermende maatregelen-33-35-27-27-27-27
Beschermende maatr./Doodschouw-17-20-10-10-10-10
Beschermende maatr./Overig-1-5-1-1-1-1
Beschermende maatr./Explosieven-4-6-4-4-4-4
Beschermende maatr./Dierenbesch.-12-4-12-12-12-12
APV en Bijzondere wetten-471-490-224-224-224-224
APV&Bijzondere wetten/Beleid-431-446-180-180-180-180
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca-40-44-44-44-44-44
Integrale veiligheid-162-146-68-68-68-68
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering-162-146-68-68-68-68
Wegen-3.408-3.515-2.909-2.873-2.878-2.863
Wegen/Beheer-2.852-2.959-2.422-2.436-2.441-2.446
Wegen/Onderhoud-331-169-100-100-100-80
Wegen/Schoonhouden wegen-195-330-330-280-280-280
Wegen/Bermen-30-57-57-57-57-57
Rationeel wegbeheer-193-175-220-220-175-145
Rationeel wegbeheer/Beheer-193-175-220-220-175-145
Openbare verlichting-551-533-518-518-518-518
Openbare verlichting/Onderhoud-33-48-48-48-48-48
Openbare verlichting/Beheer-518-485-470-470-470-470
Gladheidsbestrijding-184-176-128-128-123-123
Gladheidsbestrijding/Beheer-184-176-128-128-123-123
Kabels en leidingen-71-57-32-32-32-32
Kabels en leidingen/Beheer-71-57-32-32-32-32
Verkeersplannen-87-107-69-96-148-178
Verkeersplannen/Beheer-87-107-69-96-148-178
Verkeersmaatregelen-325-376-246-246-247-248
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid-314-367-237-237-238-239
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen-11-9-9-9-9-9
Parkeren-41-238-201-201-201-201
Parkeren/Parkeerbeleid-24-43-27-27-27-27
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat-8-192-172-172-172-172
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats-10-3-3-3-3-3
Ondersteuning sportinstellingen-544-640-631-610-605-605
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie-281-419-285-285-285-285
Ondersteuning sportinstell./Subs.-263-221-346-325-320-320
Sportvelden, inclusief opstallen-980-812-558-544-579-586
Sportvelden algemeen-556-519-386-387-397-424
Sportvelden Rood-Wit-51-5-8-3-5-3
Sportvelden DVSG-46-8-10-10-23-9
Sportvelden DKV De Horst-4-3-1-1-2-2
Sportvelden Germania-5-5-6-2-5-2
Sportvelden Groesb.Boys-50-7-7-3-13-15
Sportvelden Achilles'29-24-22-12-9-6-3
Sportvelden de Treffers-10-25-5-5-5-5
Sportvelden SC Millingen-29-52-6-6-6-6
Sportvelden DKV Klimop-4-3-2-2-2-2
Sportvelden SVO'68 Ooij-122-124-109-109-109-109
Sportvelden VVLK Leuth-52-12-3-3-3-3
Sportvelden BVC'12-26-26-4-4-4-4
Sporthallen-683-687-502-497-493-491
Sporthallen/Algemeen-61-116-59-59-59-59
Sporthal/Heuvelland-206-187-126-122-120-120
Sporthal/De Duffelt-288-262-233-232-231-231
Sportzaal/Biga-118-112-76-75-75-75
Accom.de Til/Rietlanden 7-10-11-8-8-8-8
Zwembad-560-662-633-645-645-619
Zwembad De Lubert-560-662-633-645-645-619
Muziek, dans en toneel-170-206-225-223-222-222
Muziek, dans en toneel/Algemeen-170-206-225-223-222-222
Kunstzinnige vorming-110-114-45-45-45-45
Kunstbevordering/Algemeen-110-114-45-45-45-45
Volksfeesten & Evenementen-236-259-182-180-183-185
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen-105-229-150-150-153-155
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn-59-14-15-14-13-13
Volksfeesten&Evenementen/Kermis-72-17-17-17-17-17
Monumentenzorg & Archeologie-184-402-214-199-199-199
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten-104-306-168-153-153-153
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen-66-88-37-37-37-37
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie-14-8-8-8-8-8
Openbare bibliotheek-765-793-748-698-648-648
Openbare bibliotheek/Algemeen-765-793-748-698-648-648
Lokale media-50-46-30-28-25-23
Lokale media/Lokale omroep-50-46-30-28-25-23
Natuurlijk groen-1.821-1.761-1.658-1.582-1.589-1.670
Natuurlijk groen/Boombeheer-91-80-156-81-81-156
Natuurlijk groen/algemeen-438-699-478-477-485-490
Natuurlijk groen/Stedelijk groen-1.095-798-789-789-789-789
Natuurlijk groen/Openbare hygiene-23-19-20-20-20-20
Natuurlijk groen/Landsch.groen-175-165-215-215-215-215
Waterlossingen-3-85-2-4-9-12
Waterlossingen/Beheer-3-85-2-4-9-12
Natuur en landschap-450-486-311-311-311-311
Natuur en landschap/Algemeen-241-292-156-156-156-156
Natuur en landschap/Projecten-209-195-156-156-156-156
Kapvergunningen-10-15-7-7-7-7
Kapvergunningen/Algemeen-10-15-7-7-7-7
Speeltuinen-139-182-115-114-114-114
Speeltuinen/Algemeen-139-182-115-114-114-114
Basisgezondheidszorg-988-1.213-1.053-1.026-1.025-1.025
Basisgezondheidszorg/Algemeen-988-1.213-1.053-1.026-1.025-1.025
Jeugdgezondheidszorg, uniform deel00-11-11-11-11
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.00-11-11-11-11
Overige instellingen00-69-69-69-69
Overige instellingen/Algemeen00-69-69-69-69
Riolering-2.284-2.671-1.774-1.900-2.086-2.224
Riolering/Beleid-1.800-1.828-1.411-1.537-1.723-1.861
Riolering/Hoofdriolen-386-730-250-250-250-250
Riolering/Kolken-68-73-73-73-73-73
Riolering/Huisaansluitingen-29-40-40-40-40-40
Rioolgemalen-336-383-286-308-278-297
Rioolgemalen/Beheer-336-383-286-308-278-297
Rioolheffing-61-90-88-86-86-86
Rioolheffing/Algemeen-61-90-88-86-86-86
Afval-3.153-2.926-2.716-2.715-2.719-2.712
Afval/Algemeen-750-639-199-198-202-195
Afval/Inzameling-1.003-1.041-1.099-1.099-1.099-1.099
Afval/Verwerking-812-816-678-678-678-678
Afval/Aankoop materialen-167-109-177-177-177-177
Afval/Milieustraten-421-321-449-449-449-449
Afval/Advies en projecten00-114-114-114-114
Afvalstoffenheffing-55-52-60-59-59-59
Afvalstoffenheffing/Algemeen-55-52-60-59-59-59
Milieubeheer-708-720-518-518-518-518
Milieubeheer/Beleid en uitvoering-165-198-101-101-101-101
Milieubeheer/Duurzaamheid-171-122-22-22-22-22
Milieubeheer/ODRN-372-400-395-395-395-395
Begraafplaatsen en crematoria-125-127-119-119-116-114
Begraafplaats/Algemeen-26-34-28-28-26-24
Begraafplaats/Vossengraaf-33-27-22-22-22-22
Begraafplaats/Heselenberg-66-67-69-69-69-69
Baten9.2188.6358.0338.2088.3848.533
Beheer overige gebouwen en gronden1278585858585
Overige gebouwen&gronden/Alg.1278585858585
Brandweer2600000
Brandweer/Regionale Brandweer2600000
APV en Bijzondere wetten111815151515
APV&Bijzondere wetten/APV6118888
APV&Bijzondere wetten/Kansspelen355555
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca222222
Integrale veiligheid400000
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering400000
Beschermende maatregelen51010101010
Beschermende maatr./Doodschouw51010101010
Rationeel wegbeheer171121211
Rationeel wegbeheer/Beheer171121211
Kabels en leidingen835353535353
Kabels en leidingen/Beheer835353535353
Gladheidsbestrijding467855555555
Gladheidsbestrijding/Beheer467855555555
Wegen1.12033333
Wegen/Beheer1.07600000
Wegen/Onderhoud4333333
Openbare verlichting151414141414
Openbare verlichting/Beheer151414141414
Verkeersmaatregelen3113333
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid3113333
Parkeren88195112128128
Parkeren/Parkeerbeleid100000
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats844444
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat07791108124124
Ondersteuning sportinstellingen2900000
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie100000
Ondersteuning sportinstell./Subs.2800000
Zwembad303274309309309309
Zwembad De Lubert303274309309309309
Sportvelden, inclusief opstallen121116115115115115
Sportvelden algemeen333333
Sportvelden VVLK Leuth000000
Sportvelden DVSG111111
Sportvelden de Treffers666666
Sportvelden BVC'12666666
Sportvelden Germania111111
Sportvelden Rood-Wit111111
Sportvelden SVO'68 Ooij929292929292
Sportvelden DKV De Horst000000
Sportvelden SC Millingen1266666
Sporthallen205392262262262262
Sporthal/Heuvelland90108108108108108
Sportzaal/Biga313737373737
Sporthal/De Duffelt82244114114114114
Accom.de Til/Rietlanden 7233333
Sporthallen/Algemeen011111
Volksfeesten & Evenementen575050505050
Volksfeesten&Evenementen/Kermis554444444444
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen166666
Monumentenzorg & Archeologie244343434343
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten244242424242
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie011111
Natuur en landschap1651133333
Natuur en landschap/Projecten1631100000
Natuur en landschap/Algemeen233333
Natuurlijk groen300000
Natuurlijk groen/Stedelijk groen300000
Kapvergunningen122222
Kapvergunningen/Algemeen122222
Speeltuinen800000
Speeltuinen/Algemeen800000
Rioolheffing3.1773.3403.0653.2193.3803.549
Rioolheffing/Algemeen3.1773.3403.0653.2193.3803.549
Riolering3643934343434
Riolering/Hoofdriolen2342621212121
Riolering/Huisaansluitingen131313131313
Rioolgemalen400000
Rioolgemalen/Beheer400000
Afvalstoffenheffing2.2422.2202.7442.7222.7222.722
Afvalstoffenheffing/Algemeen2.2422.2202.7442.7222.7222.722
Afval1.1101.098982982982982
Afval/Algemeen192061616161
Afval/Inzameling9181.0980000
Afval/Aankoop materialen00396396396396
Afval/Milieustraten0056565656
Afval/Nedvang00470470470470
Milieubeheer21414545515151
Milieubeheer/Duurzaamheid21414242484848
Milieubeheer/Beleid en uitvoering033333
Begraafplaatsen en crematoria555045454545
Begraafplaats/Vossengraaf550000
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten504545454545
Totaal programma-13.034-14.921-11.326-11.088-11.068-11.122

Toelichting verschillen tussen begroting 2016 en begroting 2017
Hieronder staat voor dit programma een toelichting op de verschillen tussen 2016 en 2017.
De 'N' staat voor nadelig en de 'V' voor voordelig.

Tot 2017 werden de salariskosten met een opslag voor overhead toegerekend aan de programma’s. Vanaf 2017 worden nog alleen de salariskosten op de programma’s geraamd en alle overheadkosten op het programma Overhead. Hierdoor ontstaat op dit programma een voordeel van € 1.987.000 (V).

Met ingang van 2017 zijn er nieuwe boekhoudvoorschriften voor berekening van de rentekosten over investeringen. Hierdoor is het rentepercentage verlaagd van 4,5% naar 1,5%. De kapitaallasten (rente en afschrijving) dalen met € 674.000 (V).

In 2016 zijn diverse eenmalige budgetten voor projecten (wegen, Thornse Molen e.d.)  geraamd, die deels zijn overgeheveld uit 2015. Ten opzichte van 2016 zijn de ramingen in 2017 € 483.000 (V) lager.

Diverse budgetten zijn in 2017 overgeheveld naar programma 1. Hierdoor is op dit programma sprake van een voordeel van € 97.000 (V). Per saldo heeft de overheveling geen effect op het begrotingssaldo.

Als gevolg van de harmonisatie van het subsidie- en accommodatiebeleid wordt op dit programma € 81.000 (N) meer aan lasten geraamd.

De kosten voor afvalinzameling en –verwerking stijgen met € 159.000 (N). De inkomsten uit leges afvalzakken en afvalstoffenheffing op basis van 100% kostendekkendheid bedragen € 606.000 (V) meer.

De (onderhouds)kosten voor riolering bedragen € 251.000 (V) minder. De rioolheffing daalt ten opzichte van de begroting 2016 met € 275.000 (N), en is gebaseerd op de werkelijke opbrengst in 2016.

Voor verjonging van de boomstructuur Nieuweweg is eenmalig € 75.000 (N) en voor het verlichtingsplan centrum Groesbeek gedurende 3 jaren € 85.000 (N) geraamd conform de Kadernota 2017.

De energiekosten voor zwembad worden met € 32.000 (V) verlaagd en de inkomsten voor entreekaarten en abonnementen met € 35.000 (V) verhoogd.

De raming voor inhuur van beheerders van de gemeentelijke sporthallen wordt verlaagd met € 25.000 (V). Daarnaast is de in 2016 ten onrechte geraamde subsidie aan buitensportverenigingen op taakveld sporthallen van € 33.000 (V) ingetrokken.

De bijdrage aan de GGD wordt € 35.000 (V) lager.

Overige afwijkingen € 7.000 (V).

Relevante beleidskaders

Bovengemeentelijke kaders
Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Wet veiligheidsregio's

Politiewet

Wet Natuurbescherming

Aanbestedingswet

Bouwstoffenbesluit

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Kaderrichtlijn water

Nationaal bestuursakkoord water

Waterwet

Wet milieubeheer

Gelders Energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl)

Wegenverkeerswet

Wegenwet

Monumentenwet

Gemeentelijke kaders
SMV
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/

Nota accommodatiebeleid “ontmoeten en verbinden met accommodaties”
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Nota subsidiebeleid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ          

Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio GZ               http://www.vrgz.nl/media/1596/vrgz_regionaalrisicoprofiel2016.pdf

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio GZ                http://www.vrgz.nl/media/1201/vrgz_crisisplan2014_versie015_5.pdf

Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland   

Visiedoc notitie Kernenbeleid

Beheerplan gemeentelijke gebouwen

Basisvisie groen

Beheerverordening begraafplaatsen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Berg%20en%20Dal/72783.html

Bomenstructuurplan

Landschapsontwikkelingsplan 2015
http://www.bergendal.nl/toerisme/werken-aan-een-nog-mooier-gebied_42089/item/landschapsontwikkelingsplan-2015-2025-landschap-van-iedereen_28843.html

Vervangingsplan speelvoorzieningen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
N:\Openbare Ruimte\Water\1.beleid\1.beleidvorming\GRP Berg en Dal 2016-2020\DEFINITIEF\GM-0174141 - GRP Berg en Dal.pdf

Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen

Verkeerscirculatieplan

Verkeersbeleidsplan

Mobiliteitsplan
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Wegenbeheersplan

Wegenbeleidsplan

Verlichtingsbeheerplan

Geurverordening
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Bodemnota en bodemkwaliteitskaart
http://www.bergendal.nl/inwoners/milieu_43011/item/bodem-en-grond_29781.html

Woonvisie

Visie duurzaamheid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Visie/verordening erfgoed
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)

Verbonden partijen

  • VRGZ
  • Dar NV
  • Vitens
  • Leisurelands
  • MARN