Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand

Mutaties 2017

Stand

Mutaties 2018

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

1-1-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

1. Reserves

1.1. Algemene reserves

Algemene Reserve vrij aanwendbaar

7.723

-166

1.687

9.244

-166

1.710

10.788

-166

162

10.784

-166

162

10.780

Vaste Algemene reserve

16.883

-

-

16.883

-

-

16.883

-

-

16.883

-

-

16.883

Reserve rekeningresultaat

2.261

-628

250

1.883

-628

-

1.255

-628

-

628

-628

-

-

Totaal 1.1. Algemene reserves

26.867

-794

1.937

28.010

-794

1.710

28.926

-794

162

28.295

-794

162

27.663

1.2. Bestemmingsreserves

-

-

-

Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen

177

-

36

213

-

36

249

-

36

285

-

36

321

Bestemmingsreserve Attributen sportcomplexen

202

-

21

223

-38

21

206

-6

22

222

-13

22

231

Bestemmingsreserve Aankoop kunstwerken

21

-

-

21

-

-

21

-

-

21

-

-

21

Bestemmingsreserve Natuur en Landschap

86

-38

-

48

-33

-

15

-14

-

1

-60

64

5

Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten

1.143

-74

17

1.086

-74

16

1.028

-74

15

969

-74

15

909

Reserve Wmo / Jeugd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserve Exploitatietekort Kulturhus den Ienloop

203

-

-

203

-

-

203

-

-

203

-

-

203

Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld)

2.926

-

-

2.926

-

-

2.926

-

-

2.926

-

-

2.926

Bestemmingsreserve Kapitaallasten

14.907

-647

224

14.484

-641

217

14.060

-634

211

13.637

-628

205

13.214

Bestemmingsreserve Opleidingen personeel

305

-

-

305

-

-

305

-

-

305

-

-

305

Bestemmingsreserve Exploitatietekort parkeergarage

559

-81

-

478

-63

-

415

-48

-

367

-48

-

319

Bestemmingsreserve egalisatie bijdrage ODRN

156

-

-

156

-

-

156

-

-

156

-

-

156

Risicoreserve WMO/Jeugd

746

-81

-

665

-

-

665

-

-

665

-

-

665

Totaal 1.2. Bestemmingsreserves

21.430

-920

298

20.808

-849

291

20.250

-776

284

19.758

-823

340

19.275

Totaal 1. Reserves

48.297

-1.714

2.235

48.818

-1.643

2.001

49.176

-1.569

446

48.053

-1.617

502

46.938

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening

Stand

Mutaties 2017

Stand

Mutaties 2018

Stand

Mutaties 2019

Stand

Mutaties 2020

Stand

1-1-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2017

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2018

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2019

Onttrekking

Toevoeging

31-12-2020

2. Voorzieningen

2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

Voorziening Pens.verpl.vm wethouders

3.196

-

100

3.296

-

100

3.396

-

100

3.496

-

100

3.596

Voorziening (voormalig) personeel

67

-

-

67

-

-

67

-

-

67

-

-

67

Voorziening Verlofuren personeel

83

-

-

83

-

-

83

-

-

83

-

-

83

Voorziening BTW leerlingenvervoer

121

-121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's

3.467

-121

100

3.446

-

100

3.546

-

100

3.646

-

100

3.746

2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

Voorziening Onderhoud gemeentewerf

196

-18

24

203

-18

24

209

-12

24

221

-196

24

49

Voorziening Onderhoud gemeentehuis

354

-34

93

412

-387

93

117

-108

93

102

-158

93

36

Voorziening Onderhoud Trouwzaal (M)

14

-1

3

17

-0

3

19

-3

3

20

-4

3

19

Voorziening Onderhoud wegen

2.271

-2.740

1.245

776

-1.249

1.245

772

-280

1.245

1.737

-200

1.245

2.782

Voorziening Openbare Verlichting

348

-292

292

348

-292

292

348

-295

292

345

-280

292

357

Voorziening Onderhoud parkeergarage Dorpsstraat

36

-36

36

36

-43

36

29

-36

36

29

-36

36

29

Voorziening Onderhoud Heuvelland

24

-30

33

27

-27

33

33

-16

33

49

-25

33

58

Voorziening Onderhoud Biga

51

-11

3

43

-11

3

35

-8

3

30

-22

3

11

Voorziening Onderhoud Sporthal De Duffelt

151

-9

61

203

-54

61

210

-26

61

245

-5

61

301

Voorziening Onderhoud Dispel/Til (U)

10

-1

3

12

-1

3

15

-1

3

17

-11

3

9

Voorziening Onderhoud De Lubert

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

-

-

8

Voorziening Onderhoud Waco-glider

20

-3

-

18

-0

-

17

-0

-

17

-0

-

17

Voorziening Onderhoud N.H. Kerk

5

-0

0

5

-0

0

4

-0

0

4

-1

0

3

Voorziening Onderhoud kasteelmuur

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

-0

0

1

Voorziening Onderhoud trafo Wercheren

7

-0

-

7

-0

-

7

-0

-

7

-2

-

5

Voorziening Onderhoud Aquaduct

9

-3

3

9

-3

3

9

-3

3

9

-3

3

9

Voorziening Recreatievoorzieningen (U)

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

Voorziening Speeltuinen

100

-53

48

95

-32

48

111

-50

48

110

-81

48

77

Voorziening Onderhoud De Mallemolen

269

-20

26

275

-98

26

203

-53

26

176

-195

26

7

Voorziening Onderhoud Kloosterstraat 7-9

80

-33

8

56

-22

8

42

-25

8

26

-33

8

1

Voorziening Onderhoud De Ubburch

159

-48

18

129

-6

18

142

-37

18

123

-20

18

121

Voorziening Onderhoud Kulturhus den Ienloop

36

-19

20

38

-6

20

51

-67

20

4

-12

20

13

Voorziening Onderhoud gebouw begraafplaats Heselenberg

19

-5

7

21

-2

7

26

-1

7

32

-5

7

34

Voorziening Onderhoud Aula begraafplaats (M)

35

-2

-

33

-0

-

33

-0

-

32

-1

-

31

Voorziening Onderhoud begraafplaats (M)

76

-

-

76

-

-

76

-

-

76

-

-

76

Voorziening Onderhoud Drenkelingen begraafplaats (M)

5

-0

-

5

-0

-

5

-0

-

5

-0

-

5

Voorziening Afvalstoffen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Voorziening Riolering

1.050

-

183

1.233

-

292

1.525

-

424

1.949

-

520

2.469

Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie

5.345

-3.355

2.107

4.096

-2.251

2.215

4.060

-1.023

2.347

5.384

-1.287

2.444

6.540

Totaal 2. Voorzieningen

8.812

-3.476

2.207

7.543

-2.251

2.315

7.607

-1.023

2.447

9.030

-1.287

2.544

10.287