De begroting in één oogopslag

InwonerOnze buurtOnze gemeenteOns geldOverheadTotale lasten€ 82.949.261100%Inwoner€ 41.882.38050%Onze buurt€ 19.359.14123%Onze gemeente€ 5.671.2757%Ons geld€ 8.079.02910%Overhead€ 7.957.43610%
InwonerOnze buurtOnze gemeenteOns geldOverheadTotale baten€ 82.949.261100%Inwoner€ 11.971.80414%Onze buurt€ 8.032.76610%Onze gemeente€ 1.802.0622%Ons geld€ 61.142.62974%Overhead€ 00%

Selecteer een programma

Door één van bovenstaande onderdelen te selecteren is er meer informatie beschikbaar.

Ga naar programma

Inwoner

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Ga naar programma

Onze buurt

Je wilt fijn kunnen leven en wonen in het dorp waar je woont. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Denk aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering of het onderhouden van bomen en planten. Maar denk ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben die ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij krijgen inwoners en ondernemers ruimte om hun eigen ideeën te realiseren. De gemeente wil niet bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen wensen en ideeën te realiseren.

Ga naar programma

Onze gemeente

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

Ga naar programma

Ons geld

In dit programma geven wij onder meer aan:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor onvoorzien hebben opgenomen in onze begroting.
Ga naar programma

Overhead

Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Ga naar programma

Hoeveel betaal ik in 2017 aan

OZB

OZB€ 223,-
Uitgangspunt voor de berekening: Woningwaarde € 219.000,-

Rioolheffing

Eenpersoonshuishouden€ 159,-
Meerpersoonshuishouden€ 264,-
Uitgangspunt voor de berekening: Eenpersoonshuishouden waterverbruik 100 m3 Meerpersoonshuishouden waterverbruik 200 m3

Afvalstoffenheffing

VastVariabelTotaal
Eenpersoonshuishouden€ 142,-€ 17,-€ 159,-
Meerpersoonshuishouden€ 199,-€ 26,-€ 225,-
Tarief huisvuilzak€ 1,-
Uitgangspunt voor de berekening: eenpersoonshuishouden circa 17 zakken per jaar meerpersoonshuishouden circa 26 zakken per jaar