Formatie

Organisatie-eenheid

Formatie

Aantal personen

Loonsom

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Bestuur

Raad

23

23

296.541

305.031

B&W

5

5

433.561

463.323

Griffie

1,70

1,50

2

2

158.793

127.993

Uitkering gepens. weth.

29

29

190.188

194.680

Subtotaal bestuur

1,70

1,50

59

59

1.079.083

1.091.028

Personeel

Directie

2,00

2,00

2

2

233.174

238.300

Beleid

28,15

29,16

33

35

2.049.128

2.177.659

BMO

24,32

25,60

29

30

1.403.435

1.515.940

ICT

3,86

4

-

243.391

-

Bedrijfsvoering

21,82

22,45

29

28

1.503.272

1.568.457

Dienstverlening

17,31

17,55

23

22

916.797

953.018

Openbare Ruimte

33,11

30,74

33

32

1.906.860

1.817.304

Sportaccomodaties

3,74

7,00

5

7

163.277

350.197

Sociale zaken

30,83

37,48

27

32

1.967.235

2.434.101

Werkbedrijf

6,40

5

-

415.399

-

Subtotaal personeel

171,54

171,98

190

188

10.801.969

11.054.975

Flexibele schil

8,19

8,78

2

2

539.680

561.715

Bovenformatief

7

2

337.706

134.215

Inkomsten bovenformatief

-

Gedetacheerd

3

95.827

Inkomsten gedetacheerd

-185.665

-95.827

Subtotaal flexibele formatie

8,19

8,78

9

7

691.722

695.930

Overigen

Ambtenaren burgerlijke stand

12.000

12.000

Flexibel belonen

20.000

20.000

Stagiaires/cafetariamodel/BHV

66.273

66.273

Wachtgelders personeel

7

5

80.039

85.003

Inhuur

759.200

406.000

Subtotaal overigen

0,00

0,00

7

5

937.512

589.276

Totale loonsom

181,43

182,26

265

259

13.510.286

13.431.209