Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen

x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-26

-15

Sloop 't Bosduiveltje

-58

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-84

-15

-

-

Programma Onze Buurt

Groen: beplantingsmateriaal

-75

-

-

-

Advieskosten wegbeheer

-85

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-160

-

-

-

Programma Onze Gemeente

-

-

-

-

Vrijval voorziening centrum

250

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

250

-

-

-

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

1.571

-

-

Totaal programma Ons geld

1.571

1.571

-

-

Totaal exploitatie

1.577

1.556

-

-

Storting in algemene reserve

-1.571

-1.571

-

-

Storting in reserve rekeningresultaten

-250

-

-

-

Totaal

-244

-15

-

-