Kader subsidies

Omschrijving

Bedrag kader

subsidie

1.

Deelverordening

a.

Sport

368.585

b.

Amateurkunst

112.123

c.

Ouderbonden

63.029

d.

Vrouwenverenigingen

3.149

e.

Volksfeesten

11.085

f.

EHBO en AED

13.435

g.

Jeugd- en jongerenwerk

19.105

h.

Wijkraden

4.020

i.

Buurtverenigingen

1.500

j.

Musea

43.000

k.

Groene leefruimte

7.702

l.

Muziekonderwijs

100.975

m.

Overige organisaties

5.195

2.

Subsidie uit begrotingsposten

1.983.786

Totaal

2.736.689