Bedrijfsvoering

Omdat de dienstverlening zich blijft ontwikkelen is ook de ontwikkeling van de bedrijfsvoering een doorlopend proces. In deze paragraaf gaan wij in op ons beleid rond bedrijfsvoering en de maatregelen die we treffen om de bedrijfsvoering ook in 2017 en volgende jaren bij de tijd te houden.