Financiering

Op grond van het BBV, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, moet er een paragraaf financiering worden opgesteld. In deze paragraaf staat hoe wij de risico’s op het geld dat we uitlenen en lenen beheersen. De risico’s die we moeten beheersen zijn koersrisico’s en renterisico’s.